Welkom

Welkom op de website van de Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag. Op deze site vindt u informatie over de opzet en werkwijze van de cliëntenraad.

Over ons

Organisaties

Vertegenwoordigers van verschillende (zelfhulp)organisaties
uit de stad Den Haag
nemen deel aan de
Cliëntenraad Sociaal Domein.
Hier kunt u lezen welke
organisaties zitting hebben
in de cliëntenraad.

Meer informatie

Vragen?

De Cliëntenraad Sociaal Domein adviseert niet over
individuele klachten of bezwaren.
Daarvoor zijn de gemeentelijke
klachten- en bezwaarprocedures.
Vragen die over meerdere personen gaan, kunt u hier stellen.

Contact